Nazwa jednostki organizacyjnej

„Eskulap” Bogusław Fryc i Renata Fryc spółka jawna

            39 – 460 Nowa Dęba, ul. Konopnickiej 14

 

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

 

  • Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na wykonywaniu rentgenowskich zdjęć stomatologicznych wewnątrzustnych,

 

  • stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące;

aparat rtg stomatologiczny Preva  firmy Progeny Dental

 

  • Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

dawkomierza indywidualnego lek. stomatologa wykonującego badanie z użyciem

promieniowania X kontrolowany przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.- w ciągu

minionych 12 miesięcy (od 19.07.2020 do.20.07.2021) zmierzona dawka efektywna

nie przekroczyła progu czułości dozymetru

  • Jednostka wykonała pomiary dozymetryczne osłon stałych niezbędnych do uzyskania zezwolenia na uruchomienie/stosowanie aparatu rtg stomatologicznego Preva firmy Progeny Dental

 

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie  dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

– pracownicy: 20mSv/rok;

– ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

  • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
  • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.